waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

School

't Bijenveld

't Bijenveld is een Rooms Katholieke school voor basisonderwijs. Onze school ligt in de dorpskern van Leuth, behorend bij de gemeente Berg en dal. Het dorp ligt in de Duffelt, de streek tussen Nijmegen en Kleef. In onze gemeente zijn 12 basisscholen. Deze scholen staan in de dorpskernen Beek, Ooij, Kekerdom en Leuth, Groesbeek (Breedeweg, de Horst, Centrum) en Millingen aan de Rijn.
Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting primair onderwijs Condor, samen met nog negen andere basisscholen in de gemeenten Heumen en Berg en dal. De missie van onze stichting is: "Leren leren doen we samen".

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 hebben wij 121 leerlingen en zes groepen.

Onze visie is dat je als kind op basisschool 't Bijenveld je optimaal moet kunnen ontwikkelen om een zelfstandig en verantwoordelijk mens te worden met voldoende kennis, vaardigheden en competenties voor het vervolgonderwijs en je leven.
Om dit te bereiken vinden wij dat kinderen in beweging moeten komen en zijn. Zij zijn actief bij hun eigen leer-en ontwikkelproces en krijgen de ruimte om hun zelfstandigheid te vergroten en hun persoonlijke talenten te ontwikkelen.
Onze visie is dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen:
- wanneer zij zich in een veilige omgeving bevinden;
- wanneer het leren voor hen betekenisvol is;
- wanneer zij betrokken zijn bij het onderwijs.
 
Onze visie is dat het leren van kinderen gebeurt op school en in de thuissituatie. Daarom vinden wij dat er goede aandacht moet zijn voor de relatie met anderen (ouders en omgeving) en voor de verbintenis van het leren buiten school en het leren op school.
Om kinderen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen, hechten wij waarde aan de samenwerking met en tussen kinderen, leerkrachten, ouders en omgeving.
Onze visie is dat er volop ruimte moet zijn voor vernieuwing, verbetering en uitdaging.
 
 
Tevens hebben wij een specifieke schoolkleur. Deze schoolspecifieke kleur geeft aan wat de sterke kanten van onze school nu zijn en in de toekomst moeten blijven/worden