waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

(BSO) Partou

(BSO) Partou
Binnen ons schoolgebouw bestaat ook de mogelijkheid om uw kind(-eren) aan te melden voor buitenschoolse opvang.
Voor up-to-date informatie verwijzen wij naar de website van Partou:

Partou Leuth