waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Aanvraag verlof (geregeld schoolbezoek)

Ouders/verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat.
Leerlingen mogen nooit zonder geldige reden van school wegblijven.

In bepaalde situaties kan een leerling vrij krijgen. Dat heet 'vrijstelling geregeld schoolbezoek' of 'verlof'.
Voor het aanvragen van dergelijk verlof en onder welke omstandigheden dit is toegestaan, klikt u op de volgende link:

Aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek 2020_bijenveld.pdf