waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Schoolveiligheidsplan

Het voorliggende schoolveiligheidsplan (zie link hieronder) heeft tot doel om inzichtelijk te maken op welke wijze onze school zorgdraagt voor de algehele veiligheid. Het is namelijk onze overtuiging dat zowel de fysieke als ook de sociale veiligheid van het allerhoogste belang zijn om het welzijn van onze medewerkers, leerlingen en bezoekers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Onze schoolbrede aanpak bestaat dan ook uit met elkaar samenhangende interventies op het niveau van zowel het individu, de klas als de school. 

Schoolveiligheidsplan basisschool 't Bijenveld SPO Condor (1).pdf