waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Vakantierooster schooljaar 2024-2025

Hier vindt u:
- De schoolvakanties van onze regio.
- De officiële en door onze school vastgestelde vrije dagen.
- De dagen met een continurooster.
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Vakantierooster kalender 2024-2025 definitief.xlsx

Vrije dagen  (alle leerlingen vrij)             
Volgt later
                                                                                                                                                            
Vrije middagen (alle leerlingen 12.00 uur uit)         
Volgt later

Continurooster (alle leerlingen 14.00 uur uit)            
Volgt later