waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Vakantierooster schooljaar 2024-2025

Hier vindt u:
- De schoolvakanties van onze regio.
- De officiële en door onze school vastgestelde vrije dagen.
- De dagen met een continurooster.
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.