waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over basisschool 't Bijenveld dan kunt u dit melden bij de directie.
De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage.

Wij proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo'n geval kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Condor die geldt voor alle bij Condor aangesloten scholen en dus ook voor onze school. Wilt u hierover meer weten, klik dan op de volgende link:

Klachtenprocedure 't Bijenveld.pdf