waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan 2020-2024 is opgesteld door de directie met inbreng van teamleden en medezeggenschapsraad. Beleidsontwikkelingen binnen basisschool 't Bijenveld komen voort uit eigen koersbepalingen aangevuld vanuit landelijke beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens zijn er beleidsstukken vanuit het strategisch beleidsplan van Stichting Condor meegenomen.

Schoolplan 2020-2024 't Bijenveld.pdf