waar wij de basis voor de toekomst
op handen dragen

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel 't Bijenveld

Passend onderwijs
Basisschool 't Bijenveld heeft de ambitie om onderwijs zoveel mogelijk binnen de groep te geven. Dit noemen wij Passend onderwijs. Het kan zijn dat leerlingen meer nodig hebben. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht hoe kinderen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. Hierin geven wij aan welke mogelijkheden, grenzen en ambities wij hebben ten aanzien van de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Om tegemoet te komen aan specifieke ondersteuningsvragen van kinderen werken wij samen met samenwerkingsverband Stromenland.  Hieronder wordt in een korte animatie uitgelegd op welke ondersteuning een kind kan rekenen. 

Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel 't Bijenveld juli 2023.pdf

Animatie samenwerkingsverband Stromenland
Informatie Stromenland

Passend onderwijs binnen SPO Condor
Passend onderwijs SPO Condor